Tuiste

Selfbeskikking

Die Pad na Onafhanklikheid

Selfbeskikking

Afrikaners kan hul voortbestaan verseker indien hulle oor hulself kan regeer op ‘n territoriale grondslag om sodoende beheer te kry oor hul omstandighede en toekoms

Voortbestaan

Met die verloop van die politieke bestel is Afrikaners polities ontmagtig en word hulle sosiaal, kultureel en ekonomies afgetakel. Dit het nou sulke ernstige afmetings aangeneem dat Afrikaners se fisiese voortbestaan as identifiseerbare groep ernstig in gedrang is

Mensereg

Selfbeskikking vir volke word as n basiese mensereg beskou en word deur die internasionale gemeenskap erken

Omstandighede in Suid-Afrika het sedert volle demokrasie in 1994 sodanig verander dat Afrikaners se toekoms in onsekerheid gedompel is. Ondanks beloftes van gelykheid en ‘n beter lewe vir almal in die nuwe Suid-Afrika, is daar nou meer as 114 nuwe rasgebaseerde wette op die wetboek  geplaas wat teen blankes diskrimineer.

Met die verloop van die politieke bestel is Afrikaners polities ontmagtig en word hulle sosiaal, kultureel en ekonomies afgetakel. Dit het nou sulke ernstige afmetings aangeneem dat  Afrikaners se fisiese voortbestaan as identifiseerbare groep ernstig in gedrang is.

Die vlak van misdaad, korrupsie en wanadministrasie deur n demokraties verkose regering in Suid Afrika is reeds verby rampsoedige vlakke, tot nadeel van almal is RSA.

Afrikaners het nooit hierdie toestand voorsien toe hulle vir demokrasie in RSA gestem het in die 1992 referendum nie.

Maar Afrikaners  kan  egter  hul voortbestaan verseker indien hulle oor hulself kan regeer op ‘n territoriale grondslag om sodoende beheer te kry oor hul omstandighede en toekoms.

Dit is moontlik deur  selfbeskikking uit te oefen, binne die konteks van die

RSA Grondwet, Art. 235 (beweeg af tot by Artikel 235), Die Internasionale Verdrag vir Politieke en Burger Regte , Art. 1

en die riglyne van die internasionale gemeenskap.

Selfbeskikking vir volke word as n basiese mensereg  beskou in Internasionale reg  en deur die   internasionale gemeenskap. Selfbeskikking geniet ook erkenning in Artikel 235 van Suid-Afrika se huidige Grondwet

Afrikaners kan  aanspraak maak op die die Reg op Selfbeskikking vir Volke  soos vervat in die VN se Internasionale Verdrag vir Politieke en Burger Regte, Artikel 1, wat ook deur Suid Afrika onderteken is. Dit bied nuwe moontikhede vir Afrikaners om hul eie toekoms te bepaal. Afrikaners sal egter die wil moet toon vir selfbeskikking.

Die Afrikaner Strategiekomitee (ASK) streef daarna om ‘n wydaanvaarde strategie vir selfbeskikking vir die Afrikaner te ontwikkel  waarin al  die uiteenlopende gedagterigtings in ‘n enkele strategie gekoördineer kan word.